Aktuality

MH SR a ZAP SR predstavili detaily mechanizmu príspevkov na podporu nákupu elektromobilov

Elektromobily budú na Slovensku finančne dostupnejšie. Projekt Ministerstva hospodárstva SR a Zväzu automobilového priemyslu SR podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu SR. Nový automobil na čisto elektrický pohon získa príspevok päť tisíc eur a v hybridnej kombinácii s doplnkovým spaľovacím motorom získa nový vlastník dotáciu tri tisíc eur. Týmto sa podarí dostať na cesty viac ekologických, nízkoemisných vozidiel. Tieto vozidlá po ukončení životnosti budú tvoriť základ pre nové rozvoj nových technológií a spôsobov spracovania starých vozidiel u autorizovaných spracovateľov starých vozidiel.

 

Výzva na aktívny prístup k podpore využívania alternatívnych palív v Slovenskej republike

V spoločnosti ďalších lídrov v oblasti elektromobility sme dňa 19.08.2016 podpísali Výzvu na aktívny prístup k podpore využívania alternatívnych palív v Slovenskej republike. Výzvou žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby napomohla vytvoriť také podmienky, ktoré by Slovensku umožnili praktickú implementáciu dopravy, ktorá má priaznivejšie parametre z pohľadu životného prostredia, zdravia obyvateľstva a závislosti krajiny od ropy.

Výzva je reakciou na formu, akou Slovenská republika pristúpila k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. V súčasnosti sa skončilo medzirezortné pripomienkovacie konaní dokumentov Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré boli pripravované v gescii Ministerstva hospodárstva SR. 

Celé znenie výzvy nájdete tu.

 

SIgnatári:

Západoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

GreenWay Infrastructure s.r.o. 

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.

ELMARK PLUS, s.r.o.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu

  

Aktualita: Výzvu dnes ráno podporila aj IT asociácia Slovenska (ITAS)

 

Návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovacom konaní nachádzajú dokumenty Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré sú pripravované v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Uvedené dokumenty sú transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (ďalej iba „Smernica EÚ"), ktorej cieľom je najmä:

  • Zabezpečiť výstavbu základnej infraštruktúry na celom území EÚ, bez ktorej je zvýšenie počtu dopravných prostriedkov využívajúcich alternatívne palivá nemožné.
  • Prostredníctvom budovania infraštruktúry podporiť využívanie dopravných prostriedkov využívajúcich alternatívne palivá (elektrina, zemný plyn, biopalivá a vodík).
  • Zlepšiť energetickú bezpečnosť EÚ s cieľom minimalizovať závislosť od ropy.
  • Zmierniť negatívny vplyv dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a zároveň napomôcť k dosiahnutiu 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave do roku 2020.

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-753

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-742

 

Tieto strategické dokumenty určia budúcnosť elektromobility v SR na nasledujúce obdobie. Môžete ich pripomienkovať, my sme tak už urobili!

 

 

Pozvánka na eTourEurope 2016

Vážení priatelia elektromobility,
dovoľte mi prosím, aby som Vás v mene SEVA – Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a našich hlavných partnerov z Bratislavského samosprávneho kraja a spoločnosti GreenWay Infrastructure pozval zúčastniť sa na treťom ročníku podujatia e-Roadshow Bratislava, ktoré spoločne organizujeme. Podujatie sa uskutoční v rámci miestnej zastávky európskej etapovej jazdy elektromobilov s názvom eTour Europe, ktorá prejde deviatimi hlavnými mestami Európy.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 07.05.2016 od 14:00 do 20:00 pri Nabíjacej a meniacej stanici GreenWay na Starej Vajnorskej ulici č. 39 v Bratislave. (GPS: 48.190438, 17.188729)
Budeme radi, ak sa k nám pripojíte špeciálne v čase od 19:00, kedy prebehne predstavenie posádok a vyhlasovanie víťazov dennej etapy eTour.
Podujatie e-Roadshow Bratislava predstavuje jedinečnú príležitosť zoznámiť sa v praxi s najnovšími technológiami a novinkami v oblasti elektromobility.
Na podujatí sa odprezentuje celkom 15 posádok eTour a viacero partnerov elektromobility na Slovensku. Budete mať možnosť zoznámiť sa s elektromobilmi ako Tesla Model S, BMW i8, Nissan Leaf, Renault ZOE, elektrickými bicyklami alebo dozvedieť sa viac o možnostiach nabíjania od hlavného partnera nabíjania - spoločnosti GreenWay Infrastructure.

Viac o podujatí na https://www.facebook.com/events/1091336914250636/

 

Spoločnosť Atos IT Solutions and Services s.r.o. sa stáva členom SEVA

Dňa 28.04.2016 sa na základe hlasovania Valného zhromaždenia SEVA stala členom asociácie spoločnost Atos IT Solutions and Services s.r.o. Jedná sa o výraznú posilu asociácie, ktorá týmto získava dôležitého partnera v jednej z nasilnejších IT spoločnosti vo svete.

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Viac o spoločnosti sa dozviete na stránke www.sk.atos.net

 

SEVA sa aj tento rok zapojí do konferencie ZeBra - Zelená Bratislava

Po minulom nultom ročníku konferencie ZeBra - Zelená Bratislava sa tento rok uskutoční pokračovanie tohto mimoriadne zaujímavého podujatia. Už budúci utorok 22.9.2015 sa v priestoroch Starej tržnice v Bratislave bude opäť diskutovať o inovatívnych a ekologických riešeniach nielen v doprave. Tento rok sa podujatie uskutoční aj za mediálnej podpory SEVA. Svojimi príspevkami na tému elektromobility sa do diskusie zapoja aj naši členovia Slovenské elektrárne a GreenWay a samozrejme ďalší relevantní partneri. Viac o konferencii zistíte na http://www.zelenabratislava.sk/

 

Vláda schválila Stratégiu rozvoja elektromobility v SR

 

V stredu 9.9.2015 Vláda SR schválila dokument Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky, čím vytvorila podmienky pre zrýchlenie rozvoja elektromobility v SR. 

„SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu vníma pozitívne schválenie dokumentu Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky Vládou SR“.

Automobilový priemysel tvorí 43 percent HDP slovenského priemyslu, vďaka čomu je na Slovensku lídrom medzi odvetviami. Elektromobilita a alternatívne formy palív sú budúcnosťou dopravy, čo si uvedomuje aj Európska Únia, ktorá vydala smernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Spolu s novoprijatou stratégiou rozvoja elektromobility by tak už v relatívne krátkom čase mohol vzniknúť synergický efekt v oblasti elektromobility.

Stratégia obsahuje aj 16 opatrení na podporu elektromobility v pôsobnosti jednotlivých zložiek štátnej správy a municipalít. Podľa Stratégie medzi kľúčové nástroje pre rozvoj elektromobility patrí predovšetkým podpora nákupu elektromobilov napríklad formou odpustenia niektorých nákladov – nižšia DPH pre elektromobily, podporí sa budovanie parkovacích miest s možnosťou nabíjania a zníži sa legislatívna náročnosť budovania nabíjacích staníc. Stratégia taktiež sľubuje vybudovanie Národnej siete nabíjacích centier, ktoré umožnia užívateľom elektrických vozidiel ktorejkoľvek značky cestovať aj na diaľkové trasy v rámci Slovenska.

Podľa riaditeľa SEVA Petra Badíka je schválenie stratégie pozitívnym a dlho očakávaným impulzom pre slovenskú elektromobilitu. „Doterajší rozvoj elektromobility na Slovensku bol iniciovaný a založený primárne na aktivite privátneho sektora a pasivita štátu v tejto oblasti bola citeľná. Verím, že prijatie stratégie prinesie nový dych pre rozvoj elektromobility v SR, pretože prenesie potrebnú časť iniciatívy aj na úroveň štátnej správy a municipalít, čo je nevyhnutným predpokladom pre ďalší rast segmentu elektromobility“.

„V ďalšom období bude potrebné efektívne a čo najskôr jednotlivé opatrenia preniesť do praxe. SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu ponúka svoju plnú súčinnosť ako odborného partnera pri príprave praktickej implementácie opatrení v gescii všetkých zložiek štátnej správy a municipalít, ktorých sa jednotlivé opatrenia dotýkajú“ dodáva Peter Badík.

 

Pripravili sme pre vás nový newsletter

Pripravili sme pre vás nový newsletter, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o činnosti SEVA a jej členov v 1. polroku 2015. 

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge