Aktuality

Európska komisia chce viac elektrických áut na našich cestách

 

Európska komisia (EK) v stredu 8. novembra 2017 predstavila dlhoočakávaný balík navrhovaných opatrení pre mobilitu.

SEVA víta dlhodobé smerovanie EÚ v znižovaní emisií v doprave. Predstavený mobilitný balíček je komplexným riešením, kompromisným medzi veľmi rôznorodými aktérmi na poli dopravy, energetiky, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov. SEVA verí, že v priebehu ďalších diskusií o balíčku budú navrhované opatrenia ešte viac konkretizované a aktéri budú hľadať potenciál na ešte vyššie ambície smerom k čistej a efektívnej doprave v Európe.

Masové zavádzanie elektromobilov je kľúčové

Napriek tomu, že balíček neobsahuje priamo vzdanie sa technologickej neutrality a nenavrhuje záväzné ciele pre podiel predaja elektrických áut, predstavené povinné limity na produkciu CO₂ emisií u nových vozidiel v rokoch 2025 a 2030 sú z technologického hľadiska dosiahnuteľné len masívnym zavádzaním elektrických áut. Navrhnutý povinný cieľ pre produkciu CO₂ emisií nových áut v roku 2030 je o 30% nižší ako v súčasnosti platná maximálna hranica 95 g CO/km. Tú majú výrobcovia dosiahnuť do roku 2021. 

Návrh Komisie preto dáva automobilkám stále možnosť využiť viaceré technológie na naplnenie cieľov, v realite však ide len o otázku, či sa automobilky rozhodnú presadzovať viac čisté elektrické autá, alebo ich plug-in hybridné alternatívy. Očakávaný cieľ EK je podiel 30% čistých áut na predaji nových vozidiel už v roku 2030.

Technológia elektrických vozidiel, vývoj batérií, rozvoj nabíjacej infraštruktúry, ale aj spoločenské povedomie za posledné roky veľmi pokročili a vytvorili predpoklady pre ich masívne zavádzanie v najbližších rokoch bez poklesu kvality mobility pre zákazníkov.

Verejné inštitúcie by mali jazdiť na čistých autách

Komisia predstavila aj niekoľko návrhov, akým spôsobom podporiť zavádzanie áut na alternatívne pohony do praxe. Jedným z nich je napríklad proces verejného obstarávania a jeho úprava tak, aby verejné inštitúcie mohli ísť príkladom a obstarávali a viac využívali napríklad elektrické autá. Taktiež Komisia vyčlenila 800 mil. € na podporu rozvoja infraštruktúry, aj keď o umiestnení staníc je ešte potrebné rokovať. Na rozvoj vývoja a výroby batérií, u ktorých Európa zaostáva za USA a juhovýchodnou Áziou, je vyčlenených 200 mil. €.

Voľné ruky pre vlastné opatrenia

Komisia zároveň dáva jednotlivým krajinám široký priestor, aby si sami definovali nástroje, ktorými podporia oveľa silnejší prechod na nízkoemisnú dopravu. Veľmi dôležitá bude následná diskusia medzi členskými krajinami a v Európskom parlamente o konečnej podobe mobilitného balíčka.

Príležitosť pre Slovensko

V tomto kontexte SEVA podporuje otvorenú diskusiu o ambicióznom poňatí elektromobility na Slovensku. Táto predstavuje veľmi silný globálny trend, ktorý môže Slovensko využiť vo svoj prospech. Vzhľadom na silu automobilového (35-percentný podiel na priemyselnom exporte SR) a energetického priemyslu, vysoký bezemisný podiel výroby elektrickej energie (skoro 80% elektrickej energie je vyrobenej v bezemisných zdrojoch) a inovačný potenciál je pre Slovensko kľúčové zaujať v oblasti vedúcu a aktívnu úlohu. To by sa malo prejaviť už počas diskusie k návrhom Komisie. V súčasnosti dochádza k obnoveniu aktivít užšej pracovnej skupiny k elektromobilite pod vedením Ministerstva hospodárstva SR. Pracovná skupina má za úlohu hľadať vhodné opatrenia, ktorými sa elektromobilita stane pevnou súčasťou našej ekonomiky, rozvoja a bežného života.

 

Otvorený list na podporu elektromobility

 

Posledné mesiace sú v automobilovom priemysle hektické a jednotlivé automobilky sa predbiehajú v predstavovaní konkrétnych plánov na výrobu množstva nových elektrických modelov. K tomu sa pridávajú digitalizácia a autonómne vozidlá ako trendy, ktoré sa čoraz viac udomácňujú v diskusiách o budúcnosti dopravy.

Slovensko je automobilovou krajinou, máme vynikajúce renomé ako krajina vyrábajúca obrovský počet áut najvyššej kvality. K vytvoreniu vľúdneho prostredia pre novú technológiu pomohla aj podpora nákupu elektrických áut, ktorú ako asociácia vnímame vysoko pozitívne.

Dovoľujeme si otvoreným listom v prílohe vyzdvihnúť prínos tejto formy podpory a veríme v kontinuitu aj v najbližších rokoch. Otvárajú sa ďalšie témy spojené s nabíjacou infraštruktúrou, vzdelávaním, novými odbormi na stredných a vysokých školách a všeobecným povedomím o mobilite ako službe a modernej doprave ako súčasti konceptu Smart City.

Otvorený list

SEVA

 

Nová iniciatíva e-Trnava

V Trnave spustili zaujímavú EV iniciatívu e-Trnava. Jedná sa o kombináciu prenájmu a zdieľania elektromobilov, nabíjania, parkovania a ďalších služieb. Viac o iniciatíve nájdete na stránke www.e-trnava.eu.

 

ZEROEMISSION s.r.o. sa stáva členom SEVA!

Spoločnosť ZEROEMISSION s.r.o. sa rozhodla pripojiť k spoločnej iniciatíve na podporu slovenskej elektromobility a stala sa členom SEVA. ZEROEMISSION s.r.o. sa už skôr zapojila do aktivít asociácie a predstavila svoju činnosť aj na podujatí eMobil Bratislava v júni 2017. Aktivity spoločnosti sa zameriavajú hlavne na výrobu, prevádzkovanie a servis nabíjacích staníc. Viac o spoločnosti nájdete na www.zeroemission.sk.

 

Podujatie eMobil Bratislava je úspešne za nami

V piatok 16.06.2017 sme na námestí M.R.Štefánika v Bratislave organizovali podujatie eMobil Bratislava, na ktorom sme verejnosti odprezentovali elektrickú mobilitu, elektrické autá, nabíjacie stanice a projekty. Prišiel nás pozrieť aj Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislav Chovanec, PhD., ktorému sme predstavili jednotlivé prezentacie našich partnerov. 

Všetkým návštevníkom a partnerom podujatia ďakujeme za účasť a za ich podporu. Tešíme sa na vás opäť o rok!

Fotky z podujatia si môžete pozrieť v galérii eMobil Bratislava 2017.

 

Bratislava eMOBIL 2017

Najnovšie elektrické autá známych značiek, e-biky, elektrická formula či ďalšie zaujímavosti čakajú na všetkých fanúšikov moderných technológií a elektromobility.

Na Bratislava eMOBIL sa dozviete všetko o elektromobiloch, možnostiach nabíjania a inováciách, ktoré menia svet dopravy na bezpečnejší, spoľahlivejší a udržateľný.

Súčasťou podujatia sú aj prestížne európske preteky elektrických áut eTourEurope. Súťaž patrí medzi najnáročnejšie rely v Európe, pretože pretekári musia počas 9 dní prejsť 12 krajín a absolvovať trať 3 600 kilometrov. Počas zastávky v Bratislave sa vám predstavia súťažné posádky na svojich e-autách a odštartujú aj rýchlostnú etapu Bratislava - Budapešť.

Jazdu v elektromobile si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži, ak sa napríklad domov odveziete prvým plne elektrickým taxíkom v Bratislave. 

A ak máte doma elektrické auto, skúter, kolobežku alebo elektrobicykel, privezte sa na ňom. Spoločne s ďalšími fanúšikmi e-mobility sa tak môžete zapojiť do iniciatívy "1000 EV v pohybe!" - dostať čo najviac vozidiel s elektrickým pohonom na cesty.

Všetko dôležité sa dozviete na www.bratislava-emobil.sk alebo na facebokovej stránke Bratislava eMOBIL 2017.

Tešíme sa na vás!

Plus Energia s.r.o. sa stáva členom SEVA

Spoločnosť Plus Energia s.r.o. sa rozhodla spojiť sily so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu a stala sa tak už 11. členom asociácie. Hlavným záujmom spoločnosti je predaj malých mestských elektromobilov Velor X Tricke a Yogomo a distribúcia, predaj a montáž nabíjacích staníc pre elektroautá.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) má nové vedenie.

Po piatich rokoch vystriedal Petra Badíka na poste riaditeľa Peter Ševce. Nový riaditeľ Peter Ševce tak preberie štafetu v období zrýchľujúceho sa rozvoja elektromobility, ktorá si za ostatné roky na Slovensku našla svoje pevné miesto. Peter Ševce v asociácii pôsobil už od jej vzniku v roku 2012, kedy ju spolu s Petrom Badíkom zakladali. Počas Badíkovho päťročného pôsobenia na poste riaditeľa SEVA sa elektromobilita ako téma udomácnila v komunikácii s verejnými a štátnymi inštitúciami, bola prijatá Stratégia rozvoja elektromobility v SR aj Národný rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Peter Badík odchádza z postu riaditeľa SEVA, no v štruktúre asociácie zotrvá ako strategický poradca. V budúcnosti sa chce intenzívnejšie venovať riadeniu a rozvoju spoločností Voltia a.s., a GreenWay Infrastructure s.r.o., ktoré úspešne podnikajú v oblasti elektromobility na Slovensku, v Rakúsku,  Poľsku a Holandsku.

„Som rád, že som mohol asociáciu previesť obdobím, keď elektromobilita bola na pokraji záujmu. Situácia sa dnes dramaticky mení a elektrické autá stoja v absolútnom strede fascinujúcich zmien, ktorými prechádza automobilový priemysel a ktoré sa bezprostredne dotýkajú aj Slovenska. Teším sa, že pod skúseným vedením Petra Ševceho bude SEVA naďalej kľúčovým prvkom vznikajúceho elektromobilného ekosystému,“ hovorí Peter Badík.

Peter Ševce sa elektromobilite profesionálne venuje od roku 2011. Počas pôsobenia v E.ON Slovensko, a.s., úspešne rozvinul cezhraničný projekt VIBRATe, ktorý prepojil Bratislavu a Viedeň nabíjacou infraštruktúrou pre elektrické autá. Ako projektový manažér a konzultant sa aktívne podieľal na medzinárodných projektoch Cotevos, Crossing Borders a fast-E. Medzinárodnú skúsenosť si rozšíril v rakúskej spoločnosti Enio GmbH, kde zodpovedal za vývoj platformy pre správu nabíjacích staníc v Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii a Dánsku. Peter Ševce spoluvytváral aj koncepciu Stratégie rozvoja elektromobility v SR a dlhodobo patrí medzi najvýraznejších popularizátorov témy na Slovensku.

Asociácia bude pod Ševceho vedením aj naďalej aktívne komunikovať s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy a všetkými kľúčovými partnermi. Zároveň bude iniciovať nevyhnutné zmeny v  legislatíve a podporných schémach, aby bolo na Slovensku možné jej čo najrýchlejšie nasadzovanie.

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge