Aktuality

Vláda schválila Stratégiu rozvoja elektromobility v SR

 

V stredu 9.9.2015 Vláda SR schválila dokument Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky, čím vytvorila podmienky pre zrýchlenie rozvoja elektromobility v SR. 

„SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu vníma pozitívne schválenie dokumentu Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky Vládou SR“.

Automobilový priemysel tvorí 43 percent HDP slovenského priemyslu, vďaka čomu je na Slovensku lídrom medzi odvetviami. Elektromobilita a alternatívne formy palív sú budúcnosťou dopravy, čo si uvedomuje aj Európska Únia, ktorá vydala smernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Spolu s novoprijatou stratégiou rozvoja elektromobility by tak už v relatívne krátkom čase mohol vzniknúť synergický efekt v oblasti elektromobility.

Stratégia obsahuje aj 16 opatrení na podporu elektromobility v pôsobnosti jednotlivých zložiek štátnej správy a municipalít. Podľa Stratégie medzi kľúčové nástroje pre rozvoj elektromobility patrí predovšetkým podpora nákupu elektromobilov napríklad formou odpustenia niektorých nákladov – nižšia DPH pre elektromobily, podporí sa budovanie parkovacích miest s možnosťou nabíjania a zníži sa legislatívna náročnosť budovania nabíjacích staníc. Stratégia taktiež sľubuje vybudovanie Národnej siete nabíjacích centier, ktoré umožnia užívateľom elektrických vozidiel ktorejkoľvek značky cestovať aj na diaľkové trasy v rámci Slovenska.

Podľa riaditeľa SEVA Petra Badíka je schválenie stratégie pozitívnym a dlho očakávaným impulzom pre slovenskú elektromobilitu. „Doterajší rozvoj elektromobility na Slovensku bol iniciovaný a založený primárne na aktivite privátneho sektora a pasivita štátu v tejto oblasti bola citeľná. Verím, že prijatie stratégie prinesie nový dych pre rozvoj elektromobility v SR, pretože prenesie potrebnú časť iniciatívy aj na úroveň štátnej správy a municipalít, čo je nevyhnutným predpokladom pre ďalší rast segmentu elektromobility“.

„V ďalšom období bude potrebné efektívne a čo najskôr jednotlivé opatrenia preniesť do praxe. SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu ponúka svoju plnú súčinnosť ako odborného partnera pri príprave praktickej implementácie opatrení v gescii všetkých zložiek štátnej správy a municipalít, ktorých sa jednotlivé opatrenia dotýkajú“ dodáva Peter Badík.

 

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge