Aktuality

Výzva na aktívny prístup k podpore využívania alternatívnych palív v Slovenskej republike

V spoločnosti ďalších lídrov v oblasti elektromobility sme dňa 19.08.2016 podpísali Výzvu na aktívny prístup k podpore využívania alternatívnych palív v Slovenskej republike. Výzvou žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby napomohla vytvoriť také podmienky, ktoré by Slovensku umožnili praktickú implementáciu dopravy, ktorá má priaznivejšie parametre z pohľadu životného prostredia, zdravia obyvateľstva a závislosti krajiny od ropy.

Výzva je reakciou na formu, akou Slovenská republika pristúpila k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. V súčasnosti sa skončilo medzirezortné pripomienkovacie konaní dokumentov Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré boli pripravované v gescii Ministerstva hospodárstva SR. 

Celé znenie výzvy nájdete tu.

 

SIgnatári:

Západoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

GreenWay Infrastructure s.r.o. 

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.

ELMARK PLUS, s.r.o.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu

  

Aktualita: Výzvu dnes ráno podporila aj IT asociácia Slovenska (ITAS)

 

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge