Aktuality

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) má nové vedenie.

Po piatich rokoch vystriedal Petra Badíka na poste riaditeľa Peter Ševce. Nový riaditeľ Peter Ševce tak preberie štafetu v období zrýchľujúceho sa rozvoja elektromobility, ktorá si za ostatné roky na Slovensku našla svoje pevné miesto. Peter Ševce v asociácii pôsobil už od jej vzniku v roku 2012, kedy ju spolu s Petrom Badíkom zakladali. Počas Badíkovho päťročného pôsobenia na poste riaditeľa SEVA sa elektromobilita ako téma udomácnila v komunikácii s verejnými a štátnymi inštitúciami, bola prijatá Stratégia rozvoja elektromobility v SR aj Národný rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Peter Badík odchádza z postu riaditeľa SEVA, no v štruktúre asociácie zotrvá ako strategický poradca. V budúcnosti sa chce intenzívnejšie venovať riadeniu a rozvoju spoločností Voltia a.s., a GreenWay Infrastructure s.r.o., ktoré úspešne podnikajú v oblasti elektromobility na Slovensku, v Rakúsku,  Poľsku a Holandsku.

„Som rád, že som mohol asociáciu previesť obdobím, keď elektromobilita bola na pokraji záujmu. Situácia sa dnes dramaticky mení a elektrické autá stoja v absolútnom strede fascinujúcich zmien, ktorými prechádza automobilový priemysel a ktoré sa bezprostredne dotýkajú aj Slovenska. Teším sa, že pod skúseným vedením Petra Ševceho bude SEVA naďalej kľúčovým prvkom vznikajúceho elektromobilného ekosystému,“ hovorí Peter Badík.

Peter Ševce sa elektromobilite profesionálne venuje od roku 2011. Počas pôsobenia v E.ON Slovensko, a.s., úspešne rozvinul cezhraničný projekt VIBRATe, ktorý prepojil Bratislavu a Viedeň nabíjacou infraštruktúrou pre elektrické autá. Ako projektový manažér a konzultant sa aktívne podieľal na medzinárodných projektoch Cotevos, Crossing Borders a fast-E. Medzinárodnú skúsenosť si rozšíril v rakúskej spoločnosti Enio GmbH, kde zodpovedal za vývoj platformy pre správu nabíjacích staníc v Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii a Dánsku. Peter Ševce spoluvytváral aj koncepciu Stratégie rozvoja elektromobility v SR a dlhodobo patrí medzi najvýraznejších popularizátorov témy na Slovensku.

Asociácia bude pod Ševceho vedením aj naďalej aktívne komunikovať s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy a všetkými kľúčovými partnermi. Zároveň bude iniciovať nevyhnutné zmeny v  legislatíve a podporných schémach, aby bolo na Slovensku možné jej čo najrýchlejšie nasadzovanie.

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge