Chcem byť členom

 

LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ A PODPORNÉ OPATRENIA

- Účasť na príprave dokumentov Národný rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky

- Účasť na príprave dokumentu Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky

- Dlhodobá aktívna účasť v Pracovnej komisii pre elektromobilitu Ministerstva hospodárstva SR

- Iniciácia a príprava legislatívnych opatrení v oblasti elektromobility

 

VÝZVY A MEMORANDÁ

- Výzva na aktívny prístup k podpore využívania alternatívnych palív v Slovenskej republike

- Memorandum o podpore elektromobility s mestom Bratislava

- Memorandum o podpore elektromobility s mestom Košice

- Memorandum o podpore elektromobility s mestom Prešov

- Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom

- Memorandum o podpore elektromobility s Prešovským samosprávnym krajom

 

MÉDIÁ A PR

- Systematická komunikácia s médiami, vydávanie komentárov k aktuálnemu dianiu

- Vydávanie tlačových správ

- Tlačové besedy s novinármi

- Publikovanie blogu na portáli trend.sk

- Vydávanie newsletteru SEVA

 

ODBORNÁ ČINNOSŤ, VÝSKUM A MEDZINÁRODNÉ SPOLUPRÁCE

- Vydanie štúdie Slovensko v kontexte európskej elektromobility

- Účasť na medzinárodnom výskumnom projekte eMobilita, H2020-MSCA-RISE-2016

- Príprava projektov a hľadanie partnerstiev pre budúce inovačné a výskumné projekty

 v rámci výziev HORIZON 2020, INTERREG, Vyšehradského fondu a pod.

- Aktívna kooperácia s partnerskými asociáciami v zahraničí

 

AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH A ODBORNÝCH PODUJATIACH

- Konferencia ENEF, Banská Bystrica

- Konferencia ZeBra – Zelená Bratislava, Bratislava

- Konferencia TREND Je elektromobilita len módny trend?, Bojnice

- Perspektívy elektromobility, Veľtrh EloSys, Trenčín

- Workshop ATOS - Skúsenosti a riešenia v oblasti elektromobility, Bratislava

 

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ PRE VEREJNOSŤ

- eRoadshow Bratislava v rámci medzinárodnej iniciatívy eTourEurope

- eRally Bratislava

- Bratislavský zraz elektromobilov

 

KOORDINÁCIA VÝSTAVBY NABÍJACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- Memorandum o porozumení a interaktívna mapa nabíjacích staníc

Spracúvame a systematicky upravujeme mapu evidovaných a spoľahlivých nabíjacích staníc na Slovensku (čiastočne aj v zahraničí) vrátane vybraných technických údajoch o staniciach. Mapa je dostupná na www.kdenabijat.sk/ alebo www.wheretocharge.eu. Uvedenou formou sa usilujeme budovať priestor pre strategické plánovanie rozvoja nabíjacej infraštruktúry v SR.

- projekt bol pozastavený

 

NETWORKING A ROZVOJ TRHU S ELEKTROMOBILITOU

- Vytváranie komunikačnej a pracovnej platformy pre spoločnosti aktívne v oblasti elektromobility

- Komunikácia a koordinácia činnosti s externými partnermi (ZAP, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, importéri elektromobilov, univerzity a iní)

 

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge