Legislatíva a prostredie

Legislatíva a prostredie

Sledujeme dôležitú legislatívu na národnej a európskej úrovni. Aktívne formujeme návrhy pre podporu zdravého a férového podnikateľského prostredia v odvetví elektrickej mobility. Tvoríme pozičné dokumenty k prioritným témam. Predkladáme legislatívne návrhy na ministerstvá a štátne orgány.
Projekty

Projekty

Členovia SEVA spoločne benefitujú z expertízy a technického know-how a na úrovni združenia sa zapájajú do rôznych projektov. SEVA spolupracuje s viacerými aktérmi na spoločných projektoch a aktivitách zameraných na podporu elektrifikácie dopravy.
Dáta o trhu

Dáta o trhu

Zostaňte v obraze na rýchlo sa meniacom trhu elektrickej mobility. SEVA zhromažďuje informácie a údaje o vývoji na trhu, ktoré môžu pomôcť členom prispôsobiť svoju stratégiu a zlepšiť svoje šance na úspech v podnikateľskej súťaži.
Networking

Networking

Rozšírte svoju sieť kontaktov v odvetví a maximalizujte svoju viditeľnosť. Organizujeme pravidelné porady a rôznou formou podporujeme vzájomnú spolupráce. Zviditeľnite sa medzi ostatnými aktérmi v odvetví elektromobility, nájdite si nových partnerov a príležitosti pre svoje podnikanie.