Spoločne s našou poľskou partnerskou asociáciou PSPA a ďalšími aktérmi zo strednej a východnej sme zorganizovali prvé stretnutie o potrebách nášho regiónu v zelenej cestnej doprave. Cieľom debaty, ktorú moderoval Patrik Križanský, riaditeľ SEVA, bolo prediskutovať spoločne postoje k navrhovanej európskej legislatíve Fit for 55. Špeciálne sme sa venovali aj návrhu Nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) a návrhom na znižovanie emisií s cestnej dopravy a vozidiel ako aj prioritám, ako ich vidíme z nášho regiónu.

Záznam z diskusie: