Podmienky členstva

Členom SEVA môžu byť subjekty, ktoré splnia nasledovné podmienky:

– jedná sa právnické osoby – spoločnosti, ktoré aktívne pôsobia na trhu s elektromobilitou,
– podajú písomnú žiadosť prostredníctvom formulára dostupného na tejto stránke,
– ich prihláška bude schválená valným zhromaždením SEVA,
– zaplatia ročný členský príspevok na činnosť združenia vo výške stanovenej podľa článku XV stanov.

Aktuálna výška schváleného ročného členského na rok 2019 je 1000,- EUR.

Žiadosť o členstvo nájdete v sekcii „Na stiahnutie“.

Na stiahnutie

Žiadosť o členstvo

.DOCX 0.06MB

Stiahnuť