SEVA bola súčasťou odbornej debaty o elektromobilite a elektrifikácii dopravy na Národnom dni bez dymu 2022 v Bratislave. V rámci panelovej diskusie sa preberali rôzne témy týkajúce sa aj prechodu automobilového priemyslu na výrobu elektromobilov, opatrení zameraných na akceleráciu trhu s elektrickými vozidlami či na rozvoj nabíjacej infraštruktúry.

Okrem iného SEVA prezentovala závery Správy o transformácii automobilového priemyslu k elektromobilite, ktorú z partnermi zverejnila v prvom polroku 2022 či odporúčania pre pripravovaný národný Akčný plán 2.0 zameraný na elektromobilitu.