SEVA diskutovala so zástupcami verejných orgánov a automobilového priemyslu o potrebe transformácie nášho automobilového priemyslu. Táto premena smerom k elektrickým pohonom už veľmi zreteľne nastala a Slovensko by malo výrazne v tejto oblasti pridať. Dominantná časť našej produkcie totiž smeruje do krajín, ktoré potvrdili zákaz predaja áut zo spaľovacím motorom do roku 2035. Slovenská závislosť na výrobe áut so sebou preto prináša zvýšenú citlivosť na trend odklonu od spaľovacích motorov.

Účastníci diskusie:

  • Peter Kremský, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
  • Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
  • Pavol Prepiak, výkonný viceprezident, Zväz automobilového priemyslu SR
  • Patrik Križanský, riaditeľ, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)

Diskusiu si môžete pozrieť tu: