Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) v mene svojich členov pred časom verejne vyzvala politické strany, aby odolali lákaniu zneužiť tému elektromobility v predvolebnom boji o voliča a aby vytvorili priestor pre odbornú diskusiu o nastavení dlhodobej a strategickej hospodárskej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k elektromobilite a transformácii automobilového priemyslu. Súčasne priniesla 7 tém pre verejnú diskusiu o environmentálnych cieľoch Európskej únie v oblasti znižovania emisií z cestnej dopravy a elektromobilite všeobecne.

Zdá sa však, že táto snaha zatiaľ nepadla na úrodnú pôdu a SEVA, hlasom Patrika Križanského, jej riaditeľa a viceprezidenta Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE), reaguje na aktuálnu politickú debatu o elektromobilite. Automobilky, vrátane všetkých výrobcov vozidiel na Slovensku, sa na túto cestu už vydali. Snaha „zachraňovať“ spaľovací motor je pre náš automobilový priemysel kontraproduktívna, keďže ten sa už sústreďuje na investície do elektrifikácie.

Ako asociácia reprezentujúca väčšinu sektora elektromobility na Slovensku opätovne vyzývame politikov, aby sa vrátili k vecnej diskusii, ako slovenskému automobilovému priemyslu pomôcť v tejto revolučnej transformácii.

Viac sa dočítate v komentári pre Aktuality.sk