Sledujeme dôležitú legislatívu na národnej a európskej úrovni. Aktívne formujeme návrhy pre podporu zdravého a férového podnikateľského prostredia v odvetví elektrickej mobility. Tvoríme pozičné dokumenty k prioritným témam. Predkladáme legislatívne návrhy na ministerstvá a štátne orgány.