Odporúčania pre samosprávu a verejné orgány pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.