Slovensko bude v roku 2035 potrebovať len pre svoje automobilky najmenej 80 GWh batérií ročne. Zahrnutím automobiliek v ostatných krajinách V4 by táto potreba mohla narásť na stovky GWh ročne v okruhu 500 km. Najmä z dôvodu logistiky, ale aj rôznych obmedzení je prirodzený tlak na to, aby sa Li-ion batérie vyrábali hlavne tam, kde sa vyrábajú vozidlá. V Poľsku a Maďarsku už dnes existuje veľká výrobná kapacita batérií s predpokladom navýšenia plánov výroby do roku 2030. Na Slovensku prebiehajú aktuálne diskusie o minimálne dvoch veľkých projektoch výroby batérií.