Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) prináša tento dokument, ktorý vznikol v spolupráci s Poľskou asociáciou alternatívnych palív (PSPA) a predstavuje ucelený pohľad na protipožiarnu ochranu elektrických vozidiel a ich batérií.