SEVA predstavuje výsledky dôkladného skúmania problematiky a navrhuje konkrétne riešenia, ktoré môžu Slovensko posunúť smerom k udržateľnejšej doprave bez lokálnych emisií.