Prehľad rastu trhu s elektrickými vozidlami na Slovensku v ostatných rokoch a scenáre jeho rozvoja do roku 2025