Vydali sme publikáciu, ktorá poskytuje odporúčania pre výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Úlohou dokumentu je ponúknuť návod, ako vybrať a postaviť infraštruktúru spĺňajúcu európske štandardy. Našou ambíciou je zaviesť jednotnú definíciu nabíjacej infraštruktúry a vymedziť minimálne kvalitatívne štandardy a požiadavky pre verejne dostupné nabíjacie body. Úprimne si želáme, aby verejné nabíjacie stanice, ktoré budú podporené z verejných zdrojov, zabezpečili jednoduché ale zároveň spoľahlivé nabíjanie ako aj vzájomnú interoperabilitu v rámci Slovenska ako aj so sieťami v zahraničí.

Dokument na stiahnutie: 

Nabíjacia infraštruktúra pre elektromobily