Slovenská asociácia pre elektromobilitu iniciavala spolu s partnermi vznik projektu Národného batériového centra (NBC).

Prečo Národné batériové centrum a aký bude jeho význam pre budúcnosť slovenskej ekonomiky?

Pozrite si krátky dokument TU