Rozšírte svoju sieť kontaktov v odvetví a maximalizujte svoju viditeľnosť. Organizujeme pravidelné porady a rôznou formou podporujeme vzájomnú spolupráce. Zviditeľnite sa medzi ostatnými aktérmi v odvetví elektromobility, nájdite si nových partnerov a príležitosti pre svoje podnikanie.