Naši partneri

Naše projekty a aktivity realizujeme aj pomocou partnerov. Snažíme sa vždy spájať s najdôležitejšími subjektmi z akademického, R&D a privátneho sektora.

Slovenská akadémia vied
TU Košice
UPJŠ Košice
STU Bratislava
Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky
Žilinska univerzita
Zväz automobilového priemyslu