SEVA spoločne so Zväzom automobilového priemyslu a Asociáciou leasingových spoločností pripravili pozičný dokument, v ktorom sme zhrnuli naše návrhy pre podporu trhu s elektrickými vozidlami.

Slovensko by malo motivovať v čo najväčšom rozsahu k väčšiemu využívaniu ekologických dopravných prostriedkov. Navrhujeme preto zaviesť stabilnú a predvídateľnú niekoľkoročnú podporu pre nákup a využívanie bezemisných a nízkoemisných dopravných prostriedkov tzn. podporu vozidiel, ktorých emisný limit CO2 nepresiahne úroveň 50 g/km. Táto úroveň je vnímaná ako hraničná aj pre podporu v rámci existujúcej resp. pripravovanej európskej legislatívy ako aj v národných schémach viacerých členských krajín EÚ. Do tejto kategórie vozidiel v súčasnosti spadajú elektrifikované nabíjateľné vozidlá poháňané plne alebo čiastočne na batérie (BEV resp. PHEV) a elektrifikované vozidlá využívajúce ako zdroj energie vodíkový palivový článok (FCEV).

Rôzne druhy podpory, ktoré navrhujeme, sa týkajú rozličných typov vozidiel spĺňajúcich stanovený emisný limit. Sem spadajú vozidlá využívané pre osobnú a malú nákladnú dopravu. Navrhované opatrenia sú zamerané na podporu predaja ako aj na finančné zvýhodnenie počas využívania vozidla.

Náš pozičný dokument je možné stiahnuť online