Prostredníctvom novozaloženej CEE Green Transport Initiative sme sa pridali k iným, prestížnym celoeurópskym združeniam a poslali sme otvorený list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Jeho najdôležitejším obsahom bola žiadosť o predstavenie silnej legislatívy, ktorá bude podporovať prechod na zelenú cestnú dopravu.