Pripravili sme súhrnné údaje o trhu s elektrickými vozidlami v posledných rokoch a a prognózu jeho rozvoja do roku 2025. Rok 2021 bol v Európskej únii zlomovým pre rozvoj trhu s bezemisnými a nízkoemisnými vozidlami. Tento segment už dominantne reprezentujú nabíjateľné elektrické vozidlá, reprezentované čistými batériovými elektromobilmi alebo batériovými plug-in hybridmi. Za rok 2021 podľa údajov združenia ACEA elektrický pohon tvoril v celej Európskej únii už 18% podiel zo všetkých nových predajov. Na Slovensku žiaľ podiel bezemisných a nizkoemisných vozidiel zostáva veľmi malý. V roku 2021 predstavovali batériové a plug-in hybridné elektromobily iba 3% zo všetkých zaregistrovaných vozidiel.

Na základe výsledkov modelovania a odborných diskusií v rámci SEVA boli sformulované viaceré predikcie, z ktorých sme zadefinovali dva scenáre rozvoja trhu s elektromobilmi – realistický a pesimistický. Našu prognózu je možné stiahnuť online.