Náš región sa podľa súčasných analýz Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) začne rýchlejšie približovať západnej Európe až po roku 2028, kedy by malo dôjsť k cenovej parite medzi elektrickými a spaľovacími vozidlami. Podľa riaditeľa SEVA Patrika Križanského sme na konci roka 2022 na našich cestách evidovali len približne 6000 elektromobilov. V prípade, že štát naďalej nebude podporovať rozvoj trhu s elektromobilmi, malo by podľa modelovania SEVA v základnom scenári na slovenských cestách v roku 2025 jazdiť 16 000 batériových elektromobilov.

Pokiaľ by štát zaviedol podporu pre fyzické osoby aj firmy, napríklad ako v Poľsku, v akcelerovanom scenári SEVA odhaduje v roku 2025 približne 22 000 vozidiel. S podobnou logikou v dvoch scenároch by následne v roku 2030 mali elektromobily predstavovať 4,5 až 8 % slovenského vozového parku, čo je 117 000 až 213 000 vozidiel.

Práve päťpercentný podiel na celkovom vozovom parku je podľa analýz agentúry Bloomberg aj na základe skúseností z iných európskych krajín považovaný za zlomový moment, kedy začne trh s elektromobilmi rásť organicky a podpora postupne nebude viac potrebná. Ak by sa Slovensko dnes rozhodlo podporovať elektromobily podobne ako v iných krajinách EÚ vrátane viacerých krajín strednej a východnej Európy, túto hranicu by sme mohli dosiahnuť v roku 2028.