Členovia SEVA spoločne benefitujú z expertízy a technického know-how a na úrovni združenia sa zapájajú do rôznych projektov. SEVA spolupracuje s viacerými aktérmi na spoločných projektoch a aktivitách zameraných na podporu elektrifikácie dopravy.