14.5.2020

Riaditeľ SEVA Patrik Križanský v ranných správach RTVS hovoril o tom, ako je možné využiť elektromobilitu a elektrifikáciu dopravy pre čo najrýchlejšie naštartovanie ekonomiky po odznení pandémie.

Pandémia síce momentálne predstavuje urgentný problém, klimatická zmena je však zo strednodobého hľadiska ešte väčšou hrozbou a elektrifickácia dopravy musí aj naďalej prioritou Slovenska aj Európskej únie. Je dôležité podporovať domáce inovácie, malé a stredné podniky, prepojenie vedecko-výskumnej sféry s obchodným sektorom a distribúciu domácich projektov a produktov na medzinárodný trh.