V spolupráci s Globsec-om a Slovenskou batériovou alianciou sme zorganizovali okrúhly stôl o inováciách v batériovom priemysle. Cieľom bolo prediskutovať, ako môže Slovensko podporiť výskum a vývoj batérií ako základnej súčasti batériového ekosystému v oblasti skladovania energie a elektromobility.