Mnoho tém v oblasti čistej mobility máme v strednej a východnej Európe spoločných. Rovnako
ako Poliaci či Česi riešime pomalší nábeh elektromobilov na trh, podporu pre výstavbu nabíjacej
infraštruktúry či väčšiu angažovanosť miest. Preto sme sa združili a spustili sme spoločnú
iniciatívu CEE Green Transport Initiative (CEE GTI). Minulý týždeň sme počas prvého online
webináru odprezentovali východiská regiónu a základné ciele, ktoré chceme dosiahnuť.
Špeciálnymi hosťami boli aj viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič a poľský minister
pre životné prostredie a klímu, Michal Kurtyka.

Cieľom iniciatívy je prinášať riešenia a návrhy zo strednej a východnej Európy smerom k
európskym aktérom – k Európskej komisii, Európskemu parlamentu a iným. Je to dôležité preto,
lebo mnoho legislatívnych opatrení ale aj veľa finančnej podpory v našej téme prichádza priamo
z európskej úrovne.

GEE GTI má ambíciu pôsobiť ako neformálna sieť mimovládnych organizácií a súkromných
spoločností z “kohéznej” Európy, ktorých cieľom je rozvoj bezemisnej cestnej dopravy.
Dôležitými nástrojmi budú spoločné stanoviská, dáta a pohľady z nášho regiónu. Z prvými
rozhovormi s Európskou komisiou sme už aj začali.

Už čoskoro bude spustená špeciálna stránka iniciatívy, na ktorej sa bude dať pridať k spoločnej
deklarácii. Privítame, keď iniciatívu deklaratívne podporia aj všetci členovia SEVA. Určite
všetkých priamo oslovíme.