SEVA v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre podporu investícií a obchodu (SARIO) a slovenskou ambasádou v Nórsku zorganizovali slovenský pavilón na medzinárodnej výstave a konferencii EVS35 v Oslo. Členovia SEVA mali možnosť predstaviť svoje produkty z oblasti nabíjania, elektrických vozidiel či komponentov pre batérie na tomto celosvetovom podujatí, ktoré sa striedavo každý rok uskutočňuje v Európe, Ázii a Amerike.

Takýmito aktivitami sa SEVA snaží podporiť svojich členov v rozvoji svojho biznisu, vývoze slovenských inovácií a využíva svoj medzinárodný network ako aj postavenie sektorovej organizácie v oblasti elektromobility.