SEVA je okrem slovenského legislatívneho prostredia aktívna aj pri tvorbe európskych regulácií. Prostredníctvom svojho riaditeľa, ktorý aktuálne pôsobí vo funkcii viceprezidenta Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE), sa zúčastnila aj novembrového predstavenstva AVERE v Bruseli. Súčasťou tohto podujatia bola aj tlačová konferencia, na ktorej boli predstavení noví členovia z automobilového priemyslu – firmy Polestar a Volta Trucks. Pridávajú sa tak k ďalším automobilkám v rámci AVERE presadzujúcim elektromobilitu, ako sú firmy Tesla, Rivian či Lucid.

AVERE, ako dlhoročný bruselský zastánca sektoru elektromobility, sa v roku 2022 výrazne rozšírila aj v sektore automobilového priemyslu. Cieľom je tak posilniť tradičnú časť organizácie — národné e-mobility asociácie a súkromné spoločnosti prevažne zo sektoru nabíjania – o nových hráčov v elektromobilite.

Predstavenstvo AVERE na tomto stretnutí rozhodlo aj o viacerých prioritách pre rok 2023 a okrem iného sa bude venovať aj obhajovaniu záujmov sektora v nových legislatívnych balíčkoch zameraných na dekarbonizáciu nákladnej dopravy, na suroviny pre batérie či na rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Veľkou prioritou bude aj posilnenie aktivít pri štandardizácii vozidiel v rámci pracovných skupín UNECE. Je veľmi dôležité, aby v rámci štandardizácie rôznych súčastí vozidiel boli zohľadnené špecifiká nového pohonu – elektriny.