SEVA úspešne absolvovala certifikačný proces a získala bronzový certifikát ESCA, ktorý preukazuje kvalitu našich služieb ako klastra. Naša asociácia splnila kritériá „Cluster Management Excellence Labels“ iniciatívy ECEI (European Cluster Excdllence Initiative).

Hlavným poslaním nášho klastra je vytvorenie efektívnej platformy na prepájanie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov a partnerov so zameraním na elektromobilitu.

Certifikát nám okrem iného pomôže aj efektívnejšie zapájať asociáciu a jej členov do rôznych medzinárodných programov na podporu elektromobility a dekarbonizácie dopravy.