Na júnovom valnom zhromaždení AVERE bol Patrik Križanský zvolený za viceprezidenta tejto
asociácie. Je to okrem iného znakom, že SEVA je dobre poprepájaná s ostatnými aktérmi v
oblasti elektrickej mobility aj na úrovni EÚ.

Len pre pripomenutie, AVERE je strešnou organizáciou pokrývajúcou elektromobilitu na úrovni
EÚ. Pôsobí ako jedna z najdôležitejších platforiem, ktorej cieľom je ovplyvňovať legislatívu a
rozvoj v oblasti zelenej dopravy. Jej členmi sú okrem SEVA národné asociácie pokrývajúce
elektromobilitu ako aj viaceré súkromné spoločnosti z tohto odvetvia (napr. Fastned, Ionity, Uber
či Tesla).