Na júnovom valnom zhromaždení Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE) bol Patrik Križanský, riaditeľ SEVA, zvolený za jej viceprezidenta. Je to okrem iného znakom, že SEVA je dobre prepojená s ostatnými aktérmi na úrovni EÚ.

Len pre pripomenutie, AVERE je strešnou organizáciou pokrývajúcou elektromobilitu na úrovni EÚ. Pôsobí ako jedna z najdôležitejších platforiem, ktorej cieľom je ovplyvňovať legislatívu a rozvoj v oblasti zelenej dopravy. Jej členmi sú okrem SEVA národné asociácie pokrývajúce elektromobilitu ako aj viaceré súkromné spoločnosti z tohto odvetvia (napr. Fastned, Ionity, Uber či Tesla).