Bratislava, 14.5.2020

Riaditeľ Patrik Križanský zastupoval SEVA na webinári v anglickom jazyku, s názvom „E-mobility Today & in the Post-Pandemic World“. Webinár sa uskutočnil v rámci spolupráce Inovačných a Diverzifikačných služieb agentúry SARIO.

Hovoril o pozícií SEVA v oblasti rozvoja udržateľnej elektrifikovanej dopravy po pandémii. Zmena klímy z dlhodobého hľadiska predstavuje oveľa horšiu hrozbu ako súčasná núdzová situácia, ktorá je síce naliehavá, ale nebude trvalá. Pandémia Covid-19 mohla spôsobiť mnohým výrobcom automobilov veľa problémov, mali by si však aj naďalej plniť svoje povinnosti v súvislosti s cieľmi CO2, najmä preto, že svet po pandémii bude klásť pravdepodobne ešte silnejší dôraz na zavádzanie a rast  ekologického a udržateľného hospodárstva.

Zhrnutie niekoľkých myšlienok z webináru je uverejnené na https://lnkd.in/gZbkTjr