SEVA sa zúčastnila na Kongrese novej mobility v Lodzi, ktorý každoročne organizuje poľská asociácia PSPA. Táto konferencia sa stala jedným z hlavných podujatí o elektromobilite v stredoeurópskom regióne. Jej súčasťou je aj summit regionálnych aktérov v rámci CEE Green Transport Initiative či Polish Battery Day.

Patrik Križanský, riaditeľ SEVA, prezentoval na konferencii pohľad zo strednej Európy na vývoj európskej legislatívy a stredoeurópskeho trhu aj s ohľadom na výzvy, ktorým čelí náš región v oblasti rozvoja elektromobility a batériového priemyslu.

Súčasťou účasti SEVA bolo aj moderovanie odborného panelu o novopripravovanej legislatíve EÚ a jej vplyve na regionálny trh a firmy. Témami boli aj rozvoj a budúcnosť nabíjacej infraštruktúry, batériový priemysel a rozvoj trhu s elektrickými vozidlami.